آيا آنچه منجر به معرفت نفس مي گردد عقل است؟ آيا مي توان به جايي دست يافت كه ما هم بتوانيم بگوييم انا محمد و محمد انا؟

31

سوال2870:

آيا آنچه منجر به معرفت نفس مي گردد عقل است؟
همان معرفتي كه منجرب به شناخت رب ميگردد؟
آيا مي توان به جايي دست يافت كه ما هم بتوانيم بگوييم انا محمد و محمد انا؟
يعني ماهم بخشي از ماهيت نور محمدي گرديم؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2870
🌹علیکم السلام
🌼🌿عقل را در تعریفی جدید میتوانیم صورت و هویت روحانی (عقلانی) محمدی قلمداد نماییم و یا نمایش روحانی جمال محمدی که فعّال و منشأ تحولات رحمانی است.
🌼🌿همانطوریکه میدانیم «معرفت» سربازی از قوای عقل میباشد،(َ وَ الْمَعْرِفَةُ وَ ضِدَّهَا الْإِنْكَار) یعنی معرفت قوه ای کریمانه در نهاد آدمی است که تحت رهبری عقل میتواند تمام سرزمین وجود را به نور و روشنایی تبدیل و ظلمات جان را مرتفع و نور و روشنایی را جایگزین آن ساخته و جهل را به علم تبدیل نماید و انسان در این شرایط خود را کشف مینماید و به رویت جمال خود مفتخر و به همان میزان به معرفت پروردگارش توفیق مییابد، یعنی به معرفت آیت عظمای حضرت الله.
🌼🌿بارقه های محمدی استعداد محمد شدن را دارند. صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت که الگوی نیکوست و الگو رسیدن و شدن را طلب میکند. هدف که رسیدن به کمال بندگی است به واقع رسیدن به جایگاه محمدی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.