آيا خداوند به نفرينی که از دل شکسته باشد توجه ميکند؟ يا فقط دعاهاي مثبت را اجابت مي کند؟

15

سوال1741 :
آيا خداوند به نفرينی که از دل شکسته باشد توجه ميکند؟ يا فقط دعاهاي مثبت را اجابت مي کند؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1741
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🌸🔅🌱نفرین مظلوم بر علیه ظالم مورد اجابت پروردگار متعال است!
🍀دعای 14 صحیفه ی سجادیه نمونه ای از آن میباشد که حضرت به نحو زیبایی دعای نفرین را آموزش میدهد و دودمان ظالم را در هم می پیچد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.