آیا افراد منافق که در ظاهر اقرار به ایمان میکردند ولی در باطن… فقط در امت پیامبر وجود داشتند و قبل از آن در دوره پیامبران قبل نبوده؟

7

سوال2119:
آیا افراد منافق که در ظاهر اقرار به ایمان میکردند ولی در باطن… فقط در امت پیامبر وجود داشتند و قبل از آن در دوره پیامبران قبل نبوده؟
🌷🔅🌱🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2119
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱قارون و سامری زمان حضرت موسی علیه السلام و بعضی از حواریون زمان حضرت عیسی علیه السلام و … از مصادیق منافقان دوره های قبل از خاتم الانبیاء صلوات الله و سلامه علیه و علی آله میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.