آیا انسان می تواند فراتر از تمام این عوالم(حتی عالم اسماء) ظاهر شود و نسبت به همه آنها نامحدود باشد؟و تنها در برابر الله محدود باشد؟

8

سوال2345:
سلام علیکم
با توجه به پاسخ های قبلی که فرمودید، نامحدود بودن نسبی است و مثلا این عالم نسبت به عالم ملکوت محدود است و… هر عالمی نسبت به عالم پایینتر از خود، نامحدود است. و البته همه عوالم در برابر پروردگار متعال محدود می باشند.
سوال این است که آیا انسان هم می تواند در میان این عوالم، نامحدود باشد؟
یعنی این نسبی بودن نامحدودی، آیا با درجات و مراتب هر انسانی ارتباط دارد؟
آیا انسان می تواند فراتر از تمام این عوالم(حتی عالم اسماء) ظاهر شود و نسبت به همه آنها نامحدود باشد؟و تنها در برابر الله محدود باشد؟
هرچند درک خود نامحدود بودن دور از ذهن است….
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2345
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱اگر انسان به مقام وجه اللهی نائل گردد فنا ناپذیر میشود و حدود و قیود از او برداشته میشود، اما همین فنا ناپذیر در برابر ساحت قدسی حق تعالی مغلوب و مقهور و محکوم و محدود است.
🌷🔅🌱موجود بلا تحدید، مخلوق خداست، ابتدائی دارد و انتهایش را خالقش تعیین میفرماید و تا اراده ی مبارکش ثابت باشد موجودیت موجود ادامه خواهد داشت،
🌷🔅🌱وقتی سخن از نامحدود بودن به میان میاید، خواسته و ناخواسته امتداد به ذهن متبادر میگردد، امتدادی که نهایتی ندارد، اما چون دارای جهت و امتداد و کشش میباشد علاوه بر داشتن مبدا با تعیین مقصد به نهایت خواهد رسید اما اگر خالق مسیر و امتداد را به رویش بگشاید حیات و بقای آن موجود ادامه خواهد داشت، به لحاظ اینکه نامحدود بودن به اراده ی الهی مربوط است لذا عدم درک آن دور از انتظار نیست.
🌻🔅🌱الرحمن : 26 كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ
🌻🔅🌱الرحمن : 27 وَ يَبْقى‏ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.