آیا اگر ارتباطات با امام عصر اصلا ازجانب کسی مطرح نمیگردید پذیرش مام در عصر غیبت برای افرادی ک ایمان نسبتا سستی دارند سخت نمیگردید ؟

9

سوال2074:
منظور از (ادعا)چیست؟
یک جا هست شخصی با حضرت ارتباط برقرار میکند و بعد از مرگ آن شخص ،پرده از آن ارتباط برداشته میشود!!!!
یک جا هست معجزه ای عینی مثل شفا حاصل میشه و دیگران متوجه ارتباط آن شخص با امام میشود!!!!
یک جا هست ک افرادی بسیار ساده وبدون هیچ غرض ورزی کشف از رابطه یا همان رویت امام میکنند!!!
آیا اگر این ارتباطات با امام عصر اصلا ازجانب کسی مطرح نمیگردید آیا پذیرش امام در عصر غیبت برای افرادی ک ایمان نسبتا سستی دارند سخت نمیگردید و خود این نوع ارتباطات ک ازجانب اشخاصی مثل سید بحرالعلوم ،رجبعلی خیاط و خیلی بزرگان دیگه نمیتونه یک نوع جرقه ای نورانی برای حس بیشتر وجود امام غایب از نظر شود ؟
ممنون
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2074
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱مدیریت وقایع عصر غیبت با خود حضرت است، حضرت از پشت ابر غیبت انوار مقدس خود را به خلایق میرسانند و از فیوضات رحمانی شان آنها را مستفیض میفرمایند!
🌷🔅🌱چنین نیست که اگر فیض تشرف به محضر حضرت در زمان غیبت کبری حاصل نشود، اهل ایمان به شک بیافتند، اما بازار ادعاهای دروغین دیدار حضرت، خلایق را به شک و شبهه می افکند!
🌷🔅🌱اثبات ادعای تشرف اشخاص سخت و دشوار بوده و صرف اعتماد به اشخاص دلیل علمی برای اثبات ادعا نیست!
🌷🔅🌱قلوب اهل ایمان در تصرف حضرت بوده و هر طوری که اراده فرمایند نفخه های رحمانی شان را ارسال خواهند نمود! کافیست اهل ایمان در تقویت تقوای الهی کوشا باشند که رمز ارتباط روحانی با حضرت میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.