آیا اگر حضرات معصومین نبودند، خدا ما انسانهای عادی را خلق نمی کرد؟ یعنی اگر در علم خدا هیچ کدام از بندگان خدا به مقام خلیفه اللهی نمی رسیدند، خدا کلا جهان و مافیها را خلق نمی کرد؟

8

سوال2702:
آیا اگر حضرات معصومین نبودند، خدا ما انسانهای عادی را خلق نمی کرد؟ یعنی اگر در علم خدا هیچ کدام از بندگان خدا به مقام خلیفه اللهی نمی رسیدند، خدا کلا جهان و مافیها را خلق نمی کرد؟

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2702
🌹علیکم السلام
🌼🌿بنا بر مشهور احادیث علت خلقت افلاک و خلایق حضرت محمد ص معرفی شده اند، حضرت به منزله شجره ای محسوب میشوند که خالق یگانه هستی با آن شجره، میوه های شیرین خلقت را رسانده است هر چند که قادر بود میوه بدون شجره را خلق فرماید، اما به حکمت بی همتایش اراده مبارکش را بر آن قرار داده است!
🌼🌿اگر افلاک و خلایق را یک طیف از آفرینش در نظر بگیریم در این حالت خالق هستی تنها بارقه ای از شکوه و عظمت خود را به نمایش گذاشته است، چه بسا طیف های ناشناخته ای از هستی را ایجاد فرموده که از دیگر خلایق پوشیده مانده، با عنایت به احادیث مشهور که دلالت بر خلقت عالم با نور محمدی ص دارد میتواند بیانگر آن باشد که خالق، صنفی از صنوف عالم هستی را با نور و جمال محمد و آل محمد ص به نمایش گذاشته است و میدان فهم و درک ما تنها در جزئی از سازمان خلقت درگیر شده است.
🌼🌿عالم هستی تجلی علم الهی است و از بارقه این علم نور محمدی است که اصول حُسن المحاسن است و از جمله مشخصات آن مقام خلیفة الهی است حوزه خلقت در ابعاد دیگر پنهان و آشکارش محدود و محصور به خلیفة الهی نیست بلکه بر آیات و امثال و کلمات و … بروز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.