آیا این دو حدیث که در یکی بیان شده است شخصی تمام اعمال خود را به واسطه علم نجومی خود می سنجد و عمل یا عمل نکردنش به واسطه ی همین علم است و توسط امام این عمل نهی شده است و در دیگری توسط امام توصیه شده است که در روز های قمر در عقرب کاری هایی مثل ازدواج یا مسافرت خیری ندارد، آیا این دو حدیث در تضاد هم هستند؟

14

سوال1828 :

سلام علیکم استاد چگونه دو حدیث فوق را جمع ببندیم و اگر حدیث دوم مبنا باشد آیا در موارد دیگر هم صدق میکند؟
شخصی به امام صادق(ع) عرض کرد: « من به گونه ای در نجوم غرق شده ام که هر گاه بخواهم کاری انجام دهم، آن را با اطلاعات نجومی خود می سنجم، اگر برای آن طالع شر و نحسی دیدم آن را انجام نمی دهم و هر گاه طالع خیر و خوبی برای آن دیدم، شروع به اقدام می کنم. امام فرمود: آیا به آن چه به دست آورده ای اعتقاد داشته و بر طبق آن عمل می کنی؟ عرض کرد: بله، امام فرمود: همه کتاب هایت (کتاب های نجومی) را نابود کن و به این علم عمل نکن.»
در روایتی امام صادق(ع) می فرمایند:« هر کس در هنگامی که قمر در عقرب باشد، مسافرت یا ازدواج نماید، خیری نمی بیند.»
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1828
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱این دو حدیث هیچ تعارضی نسبت به هم ندارند، چرا که هر کدام کارکرد خاص خود را داشته و حوزه ای کامل متفاوت از هم دارند!
🔆🔅🌱در حدیث اول با نجومی که کارکرد طالع بینی و غیب گویی و نحس و سعد سنجی دارد مخالفت شده، چرا که تنها خالق عالم به غیب و آشکار است!
🔆🔅🌱در حدیث دوم به احتراز از مسافرت و ازدواج در زمان «قمر در عقرب» تاکید شده، که در واقع این حدیث به تاثیر موقعیت خاص کرات بر اوضاع جسمی و روانی تاکید دارد! مثل تاثیر ماه – علی الخصوی در ماه نو و ماه کامل- بر جزر و مد دریا و تاثیر این خصوصیت ماه بر اعضا و جوارح و منابع آبی بدن انسان و گردش خون و مایعات مختلف بدن که این زمان ویژه برای بارداری مناسب نمیباشد و به احتراز از آن تاکید شده، در شرایط «ماه در عقرب» نیز به یقین از حیث جذب و دفع و تاثیرات غیر متعارف این وضعیت بر اوضاع جسمی و روانی آدمی امکان بوجود آمدن پاره ای از مشکلات را ایجاد خواهد نمود که پرهیز از آن به نفع مسافر و امر ازدواج خواهد بود!
🔆🔅🌱«ماه در عقرب» بودن مثل طوفانی بودن اوضاع جو و یا مثل زمان بارش شدید برف و باران میباشد که به یقین مسافرت و انجام بعضی از کارهای حساس در این شرایط معقول نخواهد بود.
🔆🔅🌱«ماه در عقرب» مثل شرایط خسوف و کسوف است، هر عملی را در هر شرایطی انجام نمیدهند.
🔆🔅🌱گویا که در وضعیت «ماه در عقرب» شخص در معرض انتشار امواج خاصی قرار میگیرد که بایستی از این دو امر خاص – مسافرت و ازدواج- در موقعیتی آرام و ساکت صورت پذیرد.
🔆🔅🌱«ماه در عقرب» بودن در حکم زنگ اخبار و هشدار بادی است که با اطلاع از آن میتوان برنامه ریزی صحیحی در انجام کارها وضع نماییم!
☘️الله اعلم بحقائق و دقائق افعاله.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.