آیا این متن حدیث است ؟ ” من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی عشقنی و من عشقنی عشفته و…… “

16

سوال1818 :
من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی عشقنی و من عشقنی عشفته و……
, استاد میخواستم بدونم این جمله بالا حدیث هست؟اگر حدیث است ایا سندیت داره؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1818
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱با عنایت به بحث های قبلی، چنین حدیثی در هیچ یک از منابع اسلامی وجود ندارد! جعلی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.