آیا با تفکر ناب مستقل از مشاهده و آزمایش می توان به یقین رسید؟

10

سوال1459 :
آیا با تفکر ناب مستقل از مشاهده و آزمایش می توان به یقین رسید؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1459
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱تفکر جولانگاه جان آدمی در ملکوت اعلاست ، انسان با فکر به کاوش اسرار و ناشناخته ها پرداخته و صیاد مجهولات و معارف میگردد، فکر به تنهایی نوعی چشم و گوش و … معنوی است که تحت فرماندهی عقل تاجر جواهرات ناب ملکوتی میگردد اما بایستی بدانیم که تفکر روح عمل است، تفکری که اگر عملیاتی نشود بهره ای نخواهد داشت!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.