آیا بعد از اخراج آدم و حوا از بهشت، اندامهای پوشیدنی خلق شده اند یا از ابتدا این اندامها بوده اند؟

2

سوال2457:
سلام علیکم
آیا بعد از اخراج آدم و حوا از بهشت، اندامهای پوشیدنی خلق شده اند یا از ابتدا این اندامها بوده اند؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2457
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱همانطوریکه در سوال قبلی اشاره شد، عوراتشان موجود بود اما در داخل، به مثال کبد و شش. همانطوریکه پوست بدن لباسی بر اعضا و جوارح درونی است، پوشش بهشتی خاصی که آدم و حوا را پوشانده بود لباسی بر عورات آن دو بود.
هو العلیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.