آیا خالقیت لازمه خداوندی است؟ (توضیح اینکه خداوند قبل از بشر و… هم مخلوقات فراوانی داشته است، آیا موقعیتی وجود دارد که خداوند آفریده ای نداشته باشد؟)

33

سوال1996 :

سلام علیکم
آیا خالقیت لازمه خداوندی است؟ (توضیح اینکه خداوند قبل از بشر و… هم مخلوقات فراوانی داشته است، آیا موقعیتی وجود دارد که خداوند آفریده ای نداشته باشد؟)
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ1996
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱هیچ چیز لازمه ی خداوندی خدا نیست! خدا بی نیاز مطلق است، او تواناست، میتواند بیافریند و بر هر چیزی تواناست، او قادر است از عدم، هستی را پدید آورد، یا که هستی را به عدم تبدیلش سازد، چه انجامش دهد و چه اراده اش بر عدم انجامش باشد باز خداوندی خدا خواهد بود! چه اینکه خلقت را پدید آورد . چه هیچ خلقی نیافریند و هیچ خلقی نباشد باز او خداوند هست و خواهد بود! بر خداوندیش هیچ شرطی را سزا نیست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.