آیا خدای قادر احسن الخالقین می تواند سنگی بیافریند کهنتواند آن را بردارد ؟

8

سؤال2584 :
آیا خدای قادر احسن الخالقین می تواند سنگی بیافریند کهنتواند آن را بردارد ؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2584
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱اگر این سؤال را معادل سازی کنیم این سؤالات از دل آن بیرون میزند!
⚡️«نعوذ بالله»
☘️آیا خدای قادر احسن الخالقین میتواند خود را از قدرت ساقط کند؟
☘️آیا خدای قادر توانا میتواند ناتوان شود؟=اگر خدای توانا نتواند خود را ناتوان کند توانا نیست؟
☘️آیا خودکشی برای ذات الحی القیوم ممکن است؟
🌸ناتوانی در درگاه حق راه ندارد، خدای خالق و قاهر و غالب و قادر هر چه بیافریند مخلوق و مقهور و مغلوب و مقدور اوست.
🌸خدا خالق حیات است و ذات بی مثالش برتر از آن است که با حیات توصیف شود(الَّذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ)
❄️نتیجه🌿
⚡️⚡️⚡️ساختار سؤال خطاست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.