آیا در این جهان و تا مادامی که به صورت جسم مادی و دنیایی هستیم، میتوان به حدی از توحید رسید که خدا را تصور نکرد؟

10

سوال1578 :
آیا در این جهان و تا مادامی که به صورت جسم مادی و دنیایی هستیم، میتوان به حدی از توحید رسید که خدا را تصور نکرد؟ چون به نظر میرسد زندگی در ابعاد محدود و با افکار محدود، خارج از محدود را درک نخواهد کرد.. حال شاید در افراد مختلف به تناسب میزان معرفت متفاوت باشد، اما آیا میتوان بدون تصور، با خداوند ارتباط برقرار کرد؟ آیا رسیدن به نهایت توحید در این جهان ممکن است؟
فرمودید ائمه هر لحظه در حال رشد هستند.. آیا آنها به نهایت توحید در این جهان رسیده اند یا بعد از مرگ از این دنیا؟؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1578
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱تفکیک و عدم تخلیط ذات حق با آیات او برای تحقق این امر مؤثر خواهد بود، اگر نظام وجود آدمی در نظم کمال انتظام خود باشد و در پردازش پدیده ها از راه صواب خارج نشود و مفسّر آیات الهی شود و با آنها یاد حق را در وجودش زنده سازد دچار خطای تصور خالق نخواهد شد، معرفت وجود و نظام هستی باعث میشود که انسان در رابطه با آفرینش به تخصص لازم دست یافته و با درک مختصات موجودات و صفات آنها از روی یقین به مقام تنزیه خالق از صفات بشری دست یابد!
🔆🔅🌱چون ریشه ی وجود آدمی به عالم اسماء حسنای الهی برمیگردد پس در سایه ی تهذیب نفس و با معرفت قرآنی و عترتی میتواند به جایگاهی برسد که توحید محض است و خدا را به یگانگی بستاید و عبادتش نماید!
🔆🔅🌱حضرات نه اینکه به توحید برسند بلکه آنها تندیس و کلمه ی طیبه ی توحیدند! آنها همان کلمه ی «لا اله الا الله» هستند و وجود مقدس شان گواه ازلی و ابدی برای یگانگی پروردگار متعال است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.