آیا در زمان طی الارض؛ مسافتی طی میشود ؟! یا اینکه انسان در تمامی لحظات در همه عالم هستی قرار دارد ؟! ( در جای جای عالم هستی ) !

31

سوال1787 :
آیا در زمان طی الارض؛ مسافتی طی میشود ؟! یا اینکه انسان در تمامی لحظات در همه عالم هستی قرار دارد ؟! ( در جای جای عالم هستی ) !
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1787
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱نظر بنده بر این است که ابعاد بالاتر همچون پنجره هایی به روی فرد گشوده میشود!
🔆🔅🌱فراتر از ابعاد سه گانه …
🍀 الله اعلم 🍀
🍀 🌷🔅🌱 #سوال1787 تکمله سوال حقیر
آیا به جز سه بعد x و y و z و بعد چهارم که زمان هست ؛ بعد دیگری هم داریم ؟!
جنس و نوع ابعاد دیگر از چه نوعی هست؟
آیا در بعد چهارم (زمان ) میتوان سیر کرد؟!
امری که چندین دهه هست اندیشه دانشمندان غرب و شرق را به خود واداشته ….
چرا دانشمندان و علمای اسلام در این زمینه قدمی برنداشته اند ؟!
یا اینکه جز علوم خاص هست که نباید عوام از آن خبری داشته باشند ؟!
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1787 تکمله
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱البته اینشتین زمان را بعد چهارم فرض میکند اما این امر در حد یک نظریه بوده و اثبات نشده است! میدانیم که زمان در مولفات عالم هستی نقش خاصی را ایفا میکند،
🔆🔅🌱اگر زمان را به حسی از حواس تعبیر کنیم شاید مناسب تر باشد، درواقع درک و حس و معرفت ما از تغییرات و حرکت در عالم هستی به زمان تفسیر میشود، ایجاد ارتباط میان دو پدیده و مقایسه ی آنها از هم و یافتن اختلاف و تغییر ما بین آنها تفسیری از زمان خواهد بود،
🔆🔅🌱اما موضوع ابعاد امر دیگری است، وقتی سه بعد را در نظر میگیریم -البته اگر این سه بعد به این شکلی که میفهمیم وجود داشته باشد- نسبت به بعد چهارم و پنجم و بالاتر از آن در بن بست به سر میبریم وقتی ابواب جدید به روی بشر گشوده میشود رنگ مناظر و اشکال آن هم تغییر مییابد همچنین تغییرات و حرکت هم دگرگون میگردند و طی طریق در این شرایط بوجود آمده ویژگی های خاص خود را خواهد داشت.
🔆🔅🌱فاصله، خود رازی است از اسرار عالم هستی، کسی نمیتواند بگوید که فاصله ی ما از مرکز راه شیری از فاصله یک الکترون از مرکز هسته ی اتم خود طولانی تر است! همچنین طول و عرض و ارتفاع اشیاء
🔆🔅🌱اما چنین نیست که دانشمندان اسلامی در علوم خاص بی تفاوت باشند بلکه مظلوم هستند! واقعا مظلوم! گویا که مثل امامشان در غیبت بی توجهی جامعه به سر میبرند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.