آیا در عالم هر چیزی علتی(علت در معنای برهان علت و معلول)دارد؟ در آیات و روایات چه مستنداتی در این باره وجود دارد؟

35

سوال2696 :
آیا در عالم هر چیزی علتی(علت در معنای برهان علت و معلول)دارد؟ در آیات و روایات چه مستنداتی در این باره وجود دارد؟

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم 🌸🌷
#پاسخ2696
🌹علیکم السلام
🌼🌿علت از اوست امّا او به آن مفهوم علت نیست اگر او را علّت بنامیم « علّتی غیر قابل توصیف و علّت بی مثل و مانند» خواهد بود به همان صورت حجت از اوست امّا خود حجت به مفهوم عام محسوب نمیشود اما اگر حجتش بنامیم حجت بی مثل و مانند خواهد بود و او حجت بخش و حیات بخش حجت خواهد بود. به همان صورت نور و روشنایی نور از اوست امّا خودش به آن مفهوم نور نیست اما اگر او را با نور توصیف کنیم «نور لیس کمثله نور» خواهد بود او حیات بخش نور و بوجود آورنده آن خواهد بود.
🌼🌿اوست که تواناست که در خلقت هر چیزی علت قرار دهد و یا بدون علّت خلایق را بیافریند!!! به هر شکلی که اراده فرماید می آفریند.
اوست جاعل (و یا خالق و تقدیگر و تحکیم نمای) علت، علّت به او علّت است، هر علّتی نیازمند اوست، او برای خلق عالم و هیچ مخلوقی چه جزء و چه کل! چه اشرف و چه ارذل، به علّت نیازی ندارد، اگر بخواهد خلقت را با علّت و یا بدون آن و یا هم با علّت و هم بدون آن می آفریند. «اوست مُعَلِّل»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.