آیا #سوال2070 با پیشنهاد مباهله اخیر (#سوال2566)تناقضی وجود دارد؟

11

سوال2567 :

آیا #سوال2070 با پیشنهاد مباهله اخیر (#سوال2566)تناقضی وجود دارد?
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2567
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱در مورد #پاسخ2070 موضوع مباهله در رابطه با امری بوده که هیچ مباحثه جدی در آن رابطه صورت نگرفته بود و پیشنهاد دهنده قصد تبلیغ فرد مدعی دروغین را داشته
همچنین موضوع مذکور بحث جدی هیچ محفلی نبوده و ربطی به مسائل عقیدتی هم نداشته و در صورت جدیت نیز محلی برای مباهله نداشته!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.