آیا لزوما مخلوقات باید آلوده به سهو و خطا باشند تا از خالق متمایز شوند!

12

سؤال2585 :
🌼آیا لزوما مخلوقات باید آلوده به سهو و خطا باشند تا از خالق متمایز شوند!
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2585
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱اگر خالق قادر متعال سهو و خطا را نمی آفرید کسی از مخلوقات او مرتکب سهو و خطا نمیشد!
امکان سهو و خطا ابزار ابتلا و امتحان خدا از برای مخلوقات بوده و در هر مقطعی از کتاب آفرینش که قرار داشته باشد مخلوقات با آن درگیر خواهند بود اما امکان داشتن به معنای حتمیت وقوع آن نیست چرا که امتحان و ابتلا معنا نمی یابد!
🌷🔅🌱اولا تمام مخلوقاتِ حضرت «صانع و بدیع و بدیء و سبوح و قدوس» بی عیب و نقص اند چرا که محصولات ذات بی عیب و نقص اویند. نواقصات مخلوقات تنها در مقام مقایسه با ذات لا قیاس (غیر قابل مقایسه شدن) نمود مییابد!
خالق یکتا، خطا و امکان وقوع آن را به این خاطر قرار نداد تا مخلوقاتش مرتکب آن شوند بلکه به این خاطر بوده تا مراتب و درجات مخلوقات در سایه بهره مندی از اختیار مشخص شود!
🌷🔅🌱…
🌷🔅🌱چه بسیار مخلوقاتی که در عوالم هستی حتی خطا را نمی شناسند و هیچ آشنایی با سهو ندارند، تنها مخلوقاتی که نرم افزار سهو و خطا در یهلوی دلشان کاشته شده امکان سهو و خطا را دارند!
🌷🔅🌱خلق موجود بی سهو و خطا برای خالق بی نظیر هیچ دشواری ندارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.