آیا معاصی لسانی ( نعوذبالله)؛ مانند غیبت و تهمت و دروغ و ناسزا گفتن ( فحش ) بر روی سلامتی دهان و دندان انسان ها تاثیراتی دارد ؟ آیا افرادی که این گناهان را انجام نمیدهند؛ دندان های سالم تری دارند ؟

11

سوال1241:
آیا معاصی لسانی ( نعوذبالله)؛ مانند غیبت و تهمت و دروغ و ناسزا گفتن ( فحش ) بر روی سلامتی دهان و دندان انسان ها تاثیراتی دارد ؟ آیا افرادی که این گناهان را انجام نمیدهند؛ دندان های سالم تری دارند ؟ ممنون
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1241
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱ملکوت غذا با دندان ملکوتی جویده و با زبان ملکوتی چشیده میشود🌱🍀🌻
🔆🔅🌱هر معصیتی بر جسم و جان آدمی تاثیری منفی میگذارد، ظاهر خوش اندام ظاهری علی رغم گناه و معصیت چند دلیل میتواند داشته باشد!
🍀ظاهر خوش اندام ظاهری:
🌸 مزد بعضی از اعمال آنهاست!
🌸 حسب املاء و استداراج در مسیر تشدید مجازات قرار دارند!
🌸 آخرین بهره های دنیای دنیّ آنهاست!
🌸 و …
🍀اما
🌸با معصیت، روحانیت اعضاء رحلت مینمایند، با رحلت آن ارتباط انسان با ملکوت اعلا سست میشود! بعنوان مثال طعم ملکوتی از ذائقه ی آدمی قطع میگردد!
🍀مثال دیگر
🌸هر غذایی ملکوتی دارد، با معصیت، دندان با ملکوت غذا برخوردی نخواهد داشت، زبان شیرینی های ملکوتی آن غذا را حس نخواهد نمود، و … خونی ملکوتی در رگها جریان نخواهد یافت، رویشی ملکوتی نخواهد بود و ثمرات ملکوتی نخواهد رویید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.