آیا میشه نماز رو به فارسی خوند و اگر نمیشه چرا و به چه دلیل؟

39

سوال2072 :
سيدامير:
سلام علیکم استاد.
آیا میشه نماز رو به فارسی خوند و اگر نمیشه چرا و به چه دلیل؟؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2072
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱سوال را به این شکل هم میتوان مطرح نمود: چرا قرآن را به زبان مادری نخوانیم؟
🌷🔅🌱در واقع سوال این است که چرا نماز را به زبانی که با آن انس بیشتر و بهتری داریم نخوانیم؟
🌷🔅🌱اگر به جان نماز که قرآن و آیات الهی هستند توجه نماییم جواب مسئله را خواهیم یافت! قرآن زبان جان و فطرت آدمی است کسی را در این عالم نمیتوان یافت که نوای قرآن نوازشگر دل و جانش نباشد، انسان به زبان فطرت انس بیشتری دارد تا زبان مادری اش!
🌷🔅🌱اما فهم معنای ظاهری آن چیزی نیست که برای آدمی دشوار باشد چرا که با اندک زمانی به تمام محتوای آن میتواند پی ببرد!
🌷🔅🌱از زاویه دیگر باید اذعان کنیم که نماز دستور الهی است و بایستی مطابق همان دستور الهی عمل شود اگر به زبان دیگری مثل فارسی قرائت شود- البته امکانش نیست چرا که بایستی فهمی از آیات را به ترجمه قرائت شود- در این صورت عین سرپیچی از فرمان خدا خواهد بود.
🌷🔅🌱هرچند که قرائت مشترک تمام انسانها با زبان های مختلف نوعی وحدت و توجه واحد را ایجاد خواهد نمود. زبان واحد برای نیایش با خدای واحد و یگانه!
🌷🔅🌱نکات دیگر اینکه آیات الهی مثل سوره های قرآن در نماز نظیر و بدیلی ندارند و امکان یافتن معادل آیات به زبان های دیگر وجود ندارد، اگر چه ما آیات الهی را ترجمه نماییم اما به هیچ وجه به تمام معنای آن دست نخواهیم یافت پس خواندن نماز به زبان دیگر نماز ناقصی خواهد بود نه کامل، در واقع نماز ترجمه ای به هیچ وجه ادا نخواهد شد! هر چند که انسان به قصد نیایش با پروردگارش با هر زبانی میتواند ذاکر باشد!
🌷🔅🌱البته که حکمت های فراوان دیگری دارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.