آیا می توان ار سطح دریا به عنوان تلسکوپ استفاده کرد؟

5

سوال2464 :
ایا بین دریا و تلسکوپ ارتباطی هست چگونه میتوانیم دریا را تلسکوپ کنیم یعنی استفاده ای که از تلسکوپ میکنیم با دریا میتوان انجام داد
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2464
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱برای کشف حقایق و اسرار دریا نیاز به ابزار دیگری داریم، اما برای رصد دریا و اقیانوس های سماوی نیاز به تلسکوپ های ویژه ای داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.