آیا نهج البلاغه کلام امام علی (ع) بهترین کتاب سیاسی هست در این زمینه توضیحاتی بفرمائید

11

سوال1992 :

آیا نهج البلاغه کلام امام علی (ع) بهترین کتاب سیاسی هست در این زمینه توضیحاتی بفرمائید
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ1992
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱 نهج البلاغه مولا کتاب زندگانی دنیا و آخرت است، قوانین مربوط به سیاست و حکومت و مدیریت و رهبری از چمله چشمه ها و نهرهای خروشان آن است، از نصایح کارگزاران و امت گرفته، تا خطبه ی شقشقیه و عهد نامه ی مالک اشتر، همچنین مباحث و احادیث مربوط به عدل و قسط و عدالت ، نصایح او نسبت به معاویه و برخورد او با طلحه و زبیر و عایشه و … و سخنان ایشان در باب بیت المال و دنیا و دنیا زدگی و اهل دنیا و … همه در بر گیرنده مباحث و دستورات سیاسی است! سخنان حضرت نه برای عصر خویش بلکه برای عصر حاضر و آیندگان کتاب کامل قانون و سیاست است! سیاست پاک علوی!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.