آیا وجود شما خارج از وجود خداست ؟

38

⁉️آیا وجود شما خارج از وجود خداست ؟
نور هم برای خورشید و شمع ، مشترک معنوی است :
آیا خورشید و شمع یکی است.
یعنی نور ، دوتا می‌شود ؟!
جواب:
وجود مرا خالق فیاض وجود بوجود آورده است.
هر کدام اجزاء خود دارند و جدا از هم میباشند، خاموش شدن نور شمع خورشید را خاموش نمیکند!
با فرض شما!
با اشتراک معنوی دانستن وجود در خلق و خالق! موجد و موجود، وجود یکی میشود، نور یکی میشود، نعوذ بالله موجد و موجود هم.
با فرض شما، وجود خالق و مخلوق یکی میشود، چرا که شما آن را مشترک معنوی دانستید، یعنی وجود با نظر شما یکی میشود در هر که باشد، آیا این فرض شما با یگانگی ذات حق سازگاری دارد؟؟؟
شمع و خورشید از حیث وجود داشتن مشترکند، همانطوریکه هر دو مخلوق خدا و هر دو خلق خدایند! در خلقت یکی هستند اما هر کدام تشخص خاص خود را دارند!
هر دو وجود دارند همانطوریکه هر دو حیات دارند،
به زبان ثقلینی میتوانیم هر دو را مقدور الهی دانسته که مُقَّدر به تقدیر خاص خود هستند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.