آیا پذیرفتن مطلقه بودن یا مطلقه نبودن ولایت فقیه تاثیری در پذیزفتن اصل ولایت فقیه دارد؟

27

سوال2138:
آیا پذیرفتن مطلقه بودن یا مطلقه نبودن ولایت فقیه تاثیری در پذیزفتن اصل ولایت فقیه دارد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2138
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱ائمه معصومین علیهم السلام مجریان و مروجان احکام الهی اند، حضرات، مفسران و تاویلگران کلام الهی اند، فقها، پیروان و راهروان راه ائمه ی معصومین علیهم السلام بوده و ولیّ فقیه که سرور فقهای عظام محسوب میگردد، مجری قوانین مدون قرآن در پیروی از عترت عصمت و طهارت اند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.