آیا کسی که صفات را از ذات حق نفی کند با فرض اینکه در باور خود دچار اشتباه شده باشد آیا در زمره مشرکان قرار میگیرد؟؟

6

سوال2333:
سلام علیکم
آیا کسی که صفات را از ذات حق نفی کند با فرض اینکه در باور خود دچار اشتباه شده باشد آیا در زمره مشرکان قرار میگیرد؟؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2333
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱کسی که به عینیت صفات حق با ذات حق قائل است، در واقع با انداختن عصای شرک، قصد ورود به توحید خالص را دارد، یعنی به ابتدا به عصای شرک تکیه دارد و آنگاه آن را منطبق با ذات حق قرار میدهد! اما:
🌷🔅🌱کسی که هر گونه صفت را از ذات حق نفی میکند در واقع برای اثبات وحدانیت حق به هیچ عصایی تکیه نمیکند جز به وحدت هیچ اعتقادی ندارد، اما کسی که به عینیت صفات با ذات حق معتقد است به ابتدا در برابر ذات حق صفات را اثبات آنگاه آنها را بجای نفی، عین ذات حق قرار میدهد.
☘️پس
🌷🔅🌱کسی که در وادی کمال اخلاص، صفات را از ذات او نفی میکند در واقع با توحید به اثبات و اقرار و باور توحیدی میرسد. در واقع غلظت توحیدی این گروه بالاتر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.