آیه ۷ سوره آل عمران کسانیکه زیغ قلبی دارند از « ماتشابه » کدام آیات پیروی می کنند ؟ و « تأویل » کدام آیات مورد نظر است ؟

3

سوال2424:
آیه ۷ سوره آل عمران کسانیکه زیغ قلبی دارند از « ماتشابه » کدام آیات پیروی می کنند ؟ و « تأویل » کدام آیات مورد نظر است ؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2424
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱تفسیر و درک آیات متشابه قرآن تنها از سبیل آیات مجکمات میسر است.
🌷🔅🌱علاوه بر آیات قرآن دیگر آیات الهی مثل آثار خلقت دارای محکمات و متشابهات است!
🌷🔅🌱علاوه بر قرآن روایات و احادیث نیز دارای محکمات و متشابهات است!
🌷🔅🌱رهبری و امامت جامعه نیز دارای محکمات و متشابهات است، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همان آیات محکمات و ائمه ضلالت و جور در حکم همان متشابهات میباشند که امت را به خطا و اشتباه میاندازند و تنها صاحبان قلوب زیغ تابع آنها میشوند!
🌷🔅🌱در مورد آیات الهی هم هر کسی که بدون عترت به مصاحبت قرآن روی آورد گمراه خواهد شد، قرآن بدون عترت قرآن متشابهات و قرآن با عترت قرآن محکمات است، بدون عترت قرآن، فریب بالای نیزه ها و لقلقه ی زبان داعشیان است!
🌷🔅🌱آیات منسوخ در برابر آیات ناسخ حکم متشابهات را دارند همچنین آیات خاص و عام و مطلق و مقید و … بدون تشخیص و حالات آن آیات حکم متشابهات را خواهند داشت، در این میان راسخان در علم به تفسیر و تاویل آیات به اذن و لطف خدا اشراف دارند و میتوانند تشابه آیات را در اذهان و افهام رفع نمایند، این همان نیاز ما به عترت و راز تمسک به ثقلین است!
🌷🔅🌱تاویل آیات یعنی رسیدن به اصل و ریشه و حقیقت آیات الهی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.