ارتباط ملائک با پروردگار متعال چگونه است؟ اوامر الهی چگونه به ملائک ابلاغ میشود؟

3

سوال2466:
ارتباط ملائک با پروردگار متعال چگونه است؟ اوامر الهی چگونه به ملائک ابلاغ میشود؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2466
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱از جمله اسراری که در ردیف فوق اسرارند نحوه ارتباط آفریده با آفریدگار است؛ که شرح و توضیح آن محال است، بسته به اراده پروردگار عالمیان یا با واسطه و یا بیواسطه با مخلوقاتش مرتبط میگردد، البته برقراری ارتباط با «واسطه» به معنای حائل شدن «واسطه» میان خالق و مخلوق نیست بلکه شکلی از ارتباط میباشد که خالق عظمت و احترام واسطه را به نمایش میگذارد و یا حکمتی را تحکیم مینماید. به هر تقدیر در هر حالت خالق مرتبط و واسطه را – هر دو را – تحت احاطه و قدرت بیواسطه خود دارد.
🌷🔅🌱حال ملائک چه بیواسطه و چه به وساطت اسماء حسنای الهی با خالقشان در ارتباطند و یا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.