از نگاه قرآنی معنا و مفهوم” مثل ” (به فتحه میم و ث ) چیست؟

35

سوال3028 :
سلام علیکم
از نگاه قرآنی معنا و مفهوم” مثل ” (به فتحه میم و ث ) چیست؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ3028
🌹علیکم السلام
🔆🌿 میتواند شامل شبه، نظیر، شکل، هم کیف، هم کمّ، هم جوهر، همسان، هم صفت و مساوی را در بر بگیرد!
🌼🌿بطور کلی «مَثَل» تلاش و کمک برای تفهیم حقیقتی خاص در قبال موضوع خویش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.