استاد اگر تمام مخلوقات به اصل و فرع و حقیقتشان خدا را سجده میکنند پس باید قدرت اراده انها هم همین گونه سجده نماید و نهایتا انسان فقط وفقط حسن اختیار کند؟ پس چرا اینگونه نیست؟

13

سوال2412 :
سلام علیکم
استاد اگر تمام مخلوقات به اصل و فرع و حقیقتشان خدا را سجده میکنند پس باید قدرت اراده انها هم همین گونه سجده نماید و نهایتا انسان فقط وفقط حسن اختیار کند؟ پس چرا اینگونه نیست؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2412
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱همین اراده مخلوق که ساجد خالق است، سجده اش در مسیر رضا و یا عقاب است، با حسن اختیار و یا سوء اختیار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.