استاد در احادیث زیادی دررابطه با شوخی بانامحرم وعذاب های اخرویش امده منظور از شوخی دراین احادیث چه نوع شوخی هست ؟ایا هر شوخی یا فقط شوخی هایی که مفسده داشته باشد؟

8

سوال2207:
استاد در احادیث زیادی دررابطه با شوخی بانامحرم وعذاب های اخرویش امده
منظور از شوخی دراین احادیث چه نوع شوخی هست ؟ایا هر شوخی یا فقط شوخی هایی که مفسده داشته باشد؟
ایا شوخی هایی که بعضا افراد نامحرم در برخی گروه ها باهمدیگه میکنن مصداق شوخی دراین احادیثه یاخیر؟
ممنون از شما{
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2207
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🍀🔅🌱 در واقع ممانعت از شوخی های مجازی است که هر کسی میتواندبا محارم و دوستان هم جنس خود انجام دهد ولی همان شوخی ها با نامحرم ممنوع است، چه برسد به شوخی های غیر مجاز!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.