استاد فرق بین وسوسه شیطان با وسوسه دل در چیست چگونه می توان این دو را از هم تشخیص داد؟

8

سوال۳۲۳۹:
سلام علیکم
جناب استاد فرق بین وسوسه شیطان با وسوسه دل در چیست چگونه می توان این دو را از هم تشخیص داد؟
مثلا در ماه مبارک رمضان شیطان در بند هست در این مدت هر وسوسه ای را احساس کردیم مربوط به نفس می باشد و شیطان
در آن نقشی ندارد؟
خداوند در سوره ق می فرمایند :ما آدمی را آفریده ایم و از
وسوسه های نفس او آگاهیم زیرا از رگ گردنش به او نزدیکتر هستیم .
🌸🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🌸
#پاسخ3239
🌹سلام علیکم
🌷🔆وسوسه شیطان با همراهی نفس آدمی تحقق مییابد، به زبانی ، تا نفس آدمی خیانت نکند وسوسه شیطان موثر واقع نمیشود. اثر وسوسه شیطان تنها در توجه نفس به شیطان تحقق مییابد. در صورت بی توجهی نفس به شیطان و بستن گوش های دل به دعوت های شیطان، دل آدمی حریم حرم الهی خواهد بود.
در ماه مبارک رمضان ، شیاطین به زنجیر کشیده میشوند یعنی توان و قدرت آنها تضعیف میگردد و انسان به راحتی میتواند خود را از وساوس و دعاوی آنها مصون سازد. یعنی، شیطنت شیاطین قطع نمیشود بلکه ضعیف میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.