استاد همه جا باید امربه معروف و نهی از منکر کنیم؟ منظورم اینکه تو کشورهای دیگه اونایی که مسلمان نیستن و زبون ما رو نمیفهمن اونا رو هم امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟

27

سوال2764 :

(سوال خواهر کوچولو)

استاد همه جا باید امربه معروف و نهی از منکر کنیم؟ منظورم اینکه تو کشورهای دیگه اونایی که مسلمان نیستن و زبون ما رو نمیفهمن اونا رو هم امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2764
🌹علیکم السلام
🌼🌿بله با راهنمایی والدین و برادر بزرگوارتان و در حد توان و با توجه به اعتقادات آنها و شرایط میتوانید امر به معروف و نهی از منکر نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.