استاد گوش کردن به موسیقی و آهنگهائی که از رادیو ایران پخش می شود در پیشرفت معنویمان تاثیر منفی دارد؟

3

سوال2469 :
استاد گوش کردن به موسیقی و آهنگهائی که از رادیو ایران پخش می شود
در پیشرفتمان تاثیر منفی دارد؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2469
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱اگر از نوع مبتذل باشد دنیا و آخرت را نابود، اگر از نوع لهو باشد باعث اشتغال از خدا و موجب خسران عظیم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.