اسرار و حقیقت ولایت یعنی چه و بارزترین علامت رسیدن و وصل شدن به ولایت را بفرمائید

9

سوال2191 :
اسرار و حقیقت ولایت یعنی چه و بارزترین علامت رسیدن و وصل شدن به ولایت را بفرمائید
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2191
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱بارز ترین نشان صاحب ولایت این است که مولی سایه ی مولای خویش باشد و در نهایت به انوار ولیّ اش اثری از سایه ی وجودش باقی نماند،
🌷🔅🌱آری! در اطاعت محض ولیّ بودن و ایجاد رشته ی ارتباط ناگسستنی، همچون ناف حیات و راه تنفس؛ مقیم کشتی عظمت شان بودن و موج اقیانوس خروشانشان گشتن؛
🌷🔅🌱ولایت داشتن یعنی اطاعت آمیخته با محبت و موددت، ولایت یعنی جان به قربانی هر لحظه آماده بودن،
🌷🔅🌱ولایت داشتن یعنی میثم و کمیل و سلمان و ابوذر ومقداد مولا شدن!
🌷🔅🌱ولایت داشتن یعنی، زینت و زیور مولا شدن، مایه ی فخر و مباهاتشان گشتن، خنده به لبان مبارکشان نشاندن!
🌷🔅🌱ولایت داشتن یعنی آئیینه ی مولا شدن، عطر خوش مولا شدن؛ رد پای مولا شدن و پا به رد پایشان یگانه ساختن!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.