اصولا با توجه به اتفاقات تلخ (زلزله اتش و …) یک سال اخیر در کشورمون می توانیم بگوییم که ما در بلای الهی هستیم یا نه ؟

6

سوال2502:
اصولا با توجه به اتفاقات تلخ (زلزله اتش و …) یک سال اخیر در کشورمون می توانیم بگوییم که ما در بلای الهی هستیم یا نه ؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2502
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱به یقین با وجود وفور تعدّی و معصیت و ناسپاسی و کفران و غفلت و … جوامع مستحق هر گونه کیفر و بلا و عذاب میباشد، اما انتساب وقایع اخیر به بلای الهی در شآن ما نمیباشد.
🌷🔅🌱امر مهمی که نادیده گرفته میشود غفلت از زلازل اقتصادی و اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی و علمی و بهداشتی و … میباشد، چه گسل های پلیدی و شیطانی و … که فعال شده و ویرانه بر ویرانه ها می افزاید و ما از آن غافلیم!
🌷🔅🌱بنظر اهل فنّ و دقت اگر خدای توانا بخواهد بندگان گناهکارش را تنبیه نماید چند ریشتر از قدرش را نمایان میکند؟؟؟!!! آیا قدرت خدا نهایتی دارد!
اگر خدای مقتدر و قهار بخواهد با زلزله بندگان آلوده به رجس گناه را عذاب کند آیا کسی را توان گریز خواهد بود، آیا ساختمانهای ضد زلزله توان مقابله خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.