الگوی دانشمند شدن در قران و عترت را خواهشا بیان نمائید. مثلا اگر کسی می خواهد در رشته های علوم دینی و یا شاخه های دیگر مثل شیمی و فیزیک و … غور پیدا کند باید چگونه عمل کند؟

12

سوال2237 :
سلام علیکم. استاد خدا قوت. الگوی دانشمند شدن در قران و عترت را خواهشا بیان نمائید. مثلا اگر کسی می خواهد در رشته های علوم دینی و یا شاخه های دیگر مثل شیمی و فیزیک و … غور پیدا کند باید چگونه عمل کند؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2237
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱عالم و دانشمند واقعی کسی است که به حقیقت به علم وصل گردد و این تلاش محقق نخواهد شد مگر آنکه بتواند بهترین و عالیترین ارتباط را با حضرت علیم داشته باشد.
🌷🔅🌱لقاء الله العلیم در میقات مدینه العلم امکان پذیر است و سبیل و راه حصولش تنها از باب العلم مقدور است. پس قرآن و عترت شروط تحصیل علم ناب است.
🌷🔅🌱عقل چراغ علم و ناظم آن است بدون عقل روشنایی علم ظاهر نخواهد شد.
🌷🔅🌱پس عاقلانه باید بسوی علم حرکت کنیم و این خواست عملی نخواهد شد مگر با کرائم اخلاق و ایجاد ارتباط خاص با عقل میباشد،
🌷🔅🌱اگر عاقلانه به سوی علم حرکت نکنیم جهل جای علم را فرا خواهد گرفت. همانطوریکه امروزه این درد هویداست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.