اگر بحث وحدت وجود،از ریشه صحیح نیست پس چه دلیلی دارد ک پیامبر معرفت به نفس را، راه معرفت خداوند عنوان کرده است؟

34

سوال2783:
اگر بحث وحدت وجود،از ریشه صحیح نیست پس چه دلیلی دارد ک پیامبر معرفت به نفس را، راه معرفت خداوند عنوان کرده است؟
🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2783
🌹علیکم السلام
🌼🌿معرفت نفس به هیچ وجه توجیه گر وحدت وجود نیست!
🌼🌿تحصیل معرفت نفس به واقع دستیابی به علوم و لطایف و ظرایف و حکمت و صنایع و درایت و زیبایی و جلالت نفس آدمی است که بوسیله این معرفت به معرفت علیم و لطیف و حکیم و صانع و جمیل و جلیل میرسد یعنی معرفت به اسماء حسنای الهی پیدا میکند نه اینکه علم به ذات الهی پیدا کند!
🌼🌿 در واقع معرفت نفس احاطه علمی به نفس و جان بوده که به هیچ وجه برابر با ذات حق نمیتواند باشد- نعوذ بالله- اگر معادل باشد به این معنی خواهد بود که ذات الهی احاطه شود-سُبْحانَهُ وَ تَعالى‏ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبيراً – بلکه اوست که بر هر چیزی محیط است.
🌼🌿کسی که به معرفت نفس خود میرسد به واقع نسبت به خودش اشراف علمی مییابد که نشان میدهد معرفت یابنده دارای حد و حدودی بوده که تمام مرزهای وجود خود را سیر نموده و به پایان خود رسیده است، بی شک ذات الهی از این توصیفات مقدس و مبراست،
🌼🌿کلام معصومین علیهم السلام نیز دارای محکم و متشابهات میباشد که میبایست با محکمات آن متشابهاتش را تاویل نمود. این حدیث نیز از جمله متشابهات روایی است.
🌼🌿 انسان آیت خداست معرفت به آیه چنان جایگاه رفیعی دارد که پیامبر خدا ص آن را به معرفت خدا اختصاص داده مثل «بیت الله»
آخرین حد شناخت انسان، نفس و جان اوست یعنی انسان به هر معرفت خارجی هم دست یابد پردازش های درونی اوست و بالاتر از آن در عرصه معرفت هیچ تکلیفی ندارد چرا که خالق تکلیف ما لا یطاق نمیکند!
🌼🌿به یقین هستی بخش هستی اش از هستی برتر و بالاتر است و با هستی قابل وصفش نمیباشد! الله اکبر من ان یوصف. همچنین خدا بزرگتر از آن است که با هستی وصف شود! چون خدا موجد است پس وجود از تجلیات اسم مبارک الموجد است، و اسم خدا غیر خدا بلکه آفریده اوست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.