اگر بخواهیم سند یک حدیث را بررسی کنیم باید چه کارهایی بکنیم؟ ولطف کنید منابع لازم رو هم ذکر بفرمایید

9

سوال2610 :
اگر بخواهیم سند یک حدیث را بررسی کنیم باید چه کارهایی بکنیم؟ ولطف کنید منابع لازم رو هم ذکر بفرمایید
خیلی ممنون
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2610
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱آشنایی با علوم حدیث و علم رجال
برای شروع و آشنایی کتاب
درایة الحدیث استاد کاظم مدیر شانه چی پیشنهاد میشود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.