اگر حضرات علیهم السلام حقیقت قوای عقل و فکر هستند پس نباید ایشان در پی کشف مجهولی تفکر کنند و یا به عبارتی زمانی برای تفکر صرف کنند چرا که آنها خود قوه عاقله هستند، لطفا در این مورد توضیح دهید .

39

سوال2723 :
خیلی ممنون از بابت پاسخگویی زیبا به سوالات.
اگر حضرات علیهم السلام حقیقت قوای عقل و فکر هستند پس نباید ایشان در پی کشف مجهولی تفکر کنند و یا به عبارتی زمانی برای تفکر صرف کنند چرا که آنها خود قوه عاقله هستند
و یا اینکه نباید حقیقتی از حضرات مخفی بماند (غیر از علم غیب) چرا که آنها مرکز تزریق علم به دیگر مخلوقات هستند و چنانکه بیان نمودید مخلوقات تحت احاطت اسما حسنای الهی هستند
در حالیکه به طور مثال خود مولا علی ع در نهج البلاغه می فرمایند: چه روزگارانی که در پی کشف حقیقت مرگ بودم ولی هیهات که این علمی است مکنون و مخزون
خیلی ممنون

🌷🌸بسم الله الرحمن الرحیم🌸🌷
#پاسخ2723
🌹علیکم السلام

🌼🌿اگر نسبت تفکر به حضرات داده شود افق فکر آنها به فراسوی اسماء حسنای الهی خواهد رسید و این فکر فوق فکر و غیر از آن فکر مفهوم یافته اذهان ما خواهد بود.
اینکه باید حضرات به علوم غیبی اشراف داشته باشند تنها به خواست خدای علیم امکان تحقق خواهد داشت.
🌼🌿 علم الهی به هیچ حدی محدود نبوده و علومی را که آشکار نموده ولی آنها را مخفی داشته علم غیب محسوب میشود و گرنه علومی که خالق آنها را منتشر نساخته و در دامنه علوم غیب و شهادت ننهاده امری است که حضرات در مسیر بسوی آنها در سیر و سلوکند.
🌼🌿باید به این حقیقت توجه نماییم که اسماء حسنای الهی حریمی است که خالق هستی آن را بنا نهاده و فراتر از آن بسته به عمارت الله تواناست تا توسعه بخشد.
🌼🌿در محدوده علوم مکشوفه و نامکشوف نیز خالق اگر اراده فرماید آنها را از هر کسی مخفی میدارد هر چند اولیای خود باشد هر چند ابواب علم باشد، اراده مطلق از آن خداست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.