اگر شیطان خدا رو دوست داره و خدا رو قبول داره، پس چرا به حرفش گوش نمیده؟

11

سوال1938 :

سلام علیکم
سوال آقامحمدمهدی(کوچولو):
اگر شیطان خدا رو دوست داره و خدا رو قبول داره، پس چرا به حرفش گوش نمیده؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1938
🍀🔅🌟علیکم السلام🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🍀🔅🌱شیطان اگر خدا را به حقیقت دوست داشت، حتما به حرفش گوش میداد، شیطان مغرور بود و حرف خدا گوش نمیداد! غرور و خود بزرگ بینی، محبت شیطان را در دلش نابود نمود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.