ایا کسانی که در زمستان به دنیا امده اند مزاجشان سرد است و کسانی که در تابستان به دنیا امد ه اند مزاجشان گرم است؟

12

سوال 1337:
ایا کسانی که در زمستان به دنیا امده اند مزاجشان سرد است و کسانی که در تابستان به دنیا امد ه اند مزاجشان گرم است؟ ایا ارتباط دارند به هم
🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1337
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱لزوما چنین نیست که متولد فصل سرما مزاجشان سرد باشد،
🔆🔅🌱اسکیموها با اینکه در منطقه سرد هستند اما دارای طبایع مختلفند، همچنین ساکنان خط استوا علی رغم زندگی در محیط گرم دارای طبایع گوناگونند! همچنین ساکنان مناطق معتدل هم اینگونه اند! هر چند که مقایسه ساکنان مختلف نسبت به مناطق شان درای خصوصیات ویژه ای هستند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.