اینکه اهل بیت (ع) وصف حبی میکنن تا دلشونو آروم کنن یعنی چی؟

26

سوال1455:
تکمله سوال1448 اینکه اهل بیت (ع) وصف حبی میکنن تا دلشونو آروم کنن یعنی چی؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1455
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻

🔆🔅🌱لطفا منبع این عبارت «اهل بیت (ع) وصف حبی میکنن تا دلشونو آروم کنن» را بیان فرمایین!
🍀 #سوال1455 تکمله سوال1448 اینکه اهل بیت (ع) وصف حبی میکنن تا دلشونو آروم کنن یعنی چی؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1455
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱وصف عاشق در حق محبوب زیباترین هدیه ای است که عاشق با اذن یافتن در وصف محبوب ازلی آن را بیان و به سبب آن به آرامش خاصی میرسد چرا که محبوب ازلیّ هدیه ی ناقابل او را به قابلیت پذیرفته است 🌱🍀🌻
🔆🔅🌱همانطوریکه قبلا بیان شده:
🍀 🔅🌱وصف حبّی: میداند که خدا از آنچه که او را با آن میستاید بالاتر است و او وصف ناشدنی است، اما چون اذن وصف دارد پس او را میستاید تا دلش را آرام کند و قلبش به قفل تعطیلی گره نخورد!
🔆🔅🌱وصف حبّی چند رکن دارد:
🍀یک
🔆🔅🌱به این معرفت رسیده که ذات بی مثال او غیر قابل وصف، غیر قابل تعریف بوده و کسی به ذات معرفت او نتواند رسید!
🍀دو
🔆🔅🌱هر وصف و تعریفی لایق درگاهش نبوده و او بالاتر و برتر از تعاریف است.
🍀سه
🔆🔅🌱چون بیان کلامی از جمله مهمترین ابزار ارتباط میان مخلوقات میباشد، لذا خالق مهربان بندگانش را از این موهبت محروم نساخته، و هر گونه توصیفی که از دل اهل ایمان و تقوا خارج میشود بعنوان هدیه میپذیرد!
🍀چهار
🔆🔅🌱وصف کلامی مانع از تعطیلی ارتباطی اصحاب سکوت میگردد،
🍀☀️🌱توصیف مُخلَصین چند ویژگی خاصی دارد: در کاربرد اسماء حسنا هنرمندی خاصی دارند، تکیه آنها در وصف، تفسیر این حقیقت است که خلایق در وصف خالق عاجزند. تاکید دارند که این نوع وصف دستور خالق است و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.