باتوجه به اینکه سرمنزل کمالات محمدی شدن است چگونه می توان به این مقام رسید باتوجه به اینکه معلم حضرت خداوند بوده است ؟ آیا عامل وراثت در این موضوع نقش ندارد ؟

4

سوال2404:
سلام علیکم
در آنچه که تاکنون آموخته ام این است که ما باید در زندگی عین محمد صلوات الله علیه و آله شویم…
آیا عامل وراثت و تربیت و… در این امر دخیل نیست؟ چطور میتوان عین او شد درحالیکه او برگزیده بود. درحالیکه خدا خود معلم او بود. درحالیکه مادرش آمنه بود و پدرش…
وقتی ما نه چنین پدر و مادری داریم و نه چنین معلمی، چطور میتوانیم عین او شویم؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2404
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱هدف از خلقت جن و انس عبادت و بندگی خداست، تجلّی بندگی الهی در وجود مقدس رسول اکرم ص ظهور و بروز دارد، برای رسیدن به این مقام یعنی بندگی تام، رسیدن به مقامی است که از آن به مقام محمدی ص یاد میشود! منزل آخر بندگی و یا بندگی تمام و خالص همان حال و اجوال خلق اعظم خدا یعنی رسول مبارک میباشد! منزل آخر بندگی یک چهره و جمال دارد و آنهم جمال محمدی است!
🌷🔅🌱لزوما چنین نیست که این هدف میبایست در دنیا تحقق یابد! یادمان نرود که ریشه همه به حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم برمیگردد. خالق هستی همه را از نور مبارک حضرت آفریده است و حضرت ایشان پدر نور و روح و دل و جان ما میباشند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.