برای امام حسین(ع) و امام زمان(ع) نقاشی میکشم. آخرش مینویسم که محیا دوستتان دارد. آیا اونا نوشته و نقاشی منو میبینن؟

35

سوال1444:
سوالهای خواهر کوچولو
برای امام حسین(ع) و امام زمان(ع) نقاشی میکشم. آخرش مینویسم که محیا دوستتان دارد. آیا اونا نوشته و نقاشی منو میبینن؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1444
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱بله؛ حضرات هم برای شما نقاشی میکشند و روزی آنها را خواهی دید و در آخرش مینویسند: امام … محیا را دوست دارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.