برای تشکر از خدای مهربون فقط شکر کنیم و کارهای خوب انجام بدیم کافیست؟

10

سوال1804 :

🌷🔅🌱 سلام علیکم خدا قوت استاد لطفا سوالهای محیا رو پاسخ فرمایید.(پاسخهای بنده رو قبول نمیکنه) برای تشکر از خدای مهربون فقط شکر کنیم و کارهای خوب انجام بدیم کافیست؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1804
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱برای تشکر از خدا هم باید شکر کنیم، هم کارهای خوب انجام بدیم، هم از خدا بخواهیم که شکر ما را بپذیرد، هم از خدا بخواهیم شکر کردن را یادمان بدهد، هم از خدا بخواهیم شکرمان را لایق خودش قرار دهد، هم خدا را شکر کنیم که به ما اجازه داده تا از او تشکر کنیم، از خدا بخواهیم که نهایت شکر کردن را به دلمان بیاندازد و در عمل توانایمان سازد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.