برخی افراد با حضور در کلاس هایی که شبهات بسیار بزرگی در آن ها وارد می شود ادعا می کنند آرامش پیدا کرده اند و به خدا نزدیک تر شده اند، این آرامش از چه نوعی است آیا کاذب است؟

11

سوال1319 :
افرادی هستند که در کلاسهای خود نکات شبهه دار و انحرافی بیان میکنن. وقتی به شاگردانشون تذکر میدیم اون نکات رو .. در جواب استناد میکنن به اینکه: چون با شرکت در اون جلسات حالشون خوبه و آرامش دارن و نسبت به قبل به خدا نزدیکتر شدن.. پس این یعنی حرفاشون حق و درسته. سوال اینجاست که آیا این حس و حال درونی افراد میتونه معیار تشخیص باشه؟(گو اینکه با دینداری باید حال درونی انسان خوب باشه) آیا این حس و حال میتونه کاذب باشه؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1319
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱شیرینی زهر مار از بیماری ذائقه است🌱🍀🌻
🔆🔅🌱نشاط های کاذب مثل سراب هایی هستند که جز فریب هیچ آثار مثبتی بر وجود آدمی نمیگذارند، در مقابل توان و نیرو یی که از جان و دل آدمی میگیرند چیز قابل توجهی نصیب طالبانش نمیگردانند، این نوع معامله زیان بارترین معامله آدمی است، نزدیکی به خدا آثاری دارد که از جمله ی آنها میتوان به بالندگی مکارم اخلاق در وجود و پای بندی به احکام الهی ، عشق خاص و بیصبرانه به کلام الله مجید اشاره نمود، هر که به آستان خدا تقرب یابد به عشق و محبت میرسد. عاشق پیوسته به کلام محبوبش عشق میورزد، از کوی محبوبش خارج نمیگردد، کوی محبوب، قرآن و عترت است!
🔆🔅🌱چه بسا بعضی از مواد مسموم مثل مواد مخدر یک خوشی کاذب و زود گذری به آدمی میدهد که به دنبالش آدمی را به کابوس سیاه گرفتار میکند،
🔆🔅🌱محبوب ازلی نسخه ی محبت خود را نگاشته و توسط رسولان پاکش به عالمیان نمایانده که بایستی داروی عشق و محبت و بندگی را جز از آن نسخه بر نگیریم! چرا که جز هلاکت و نابودی حاصلی نخواهد داشت!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.