بنده چندبار تلاش کردم که اهل مراقبه بشم واین کار را هم هر دفعه تا بیست یا بیست وپنج روز ادامه میدادم ولی بعدش کم می آوردم. چه کار کنم که در این مسیر ثابت قدم باشم؟

40

سوال2100:
سلام علیکم؛ سوال یکی از دوستان:
بنده چندبار تلاش کردم که اهل مراقبه بشم واین کار را هم هر دفعه تا بیست یا بیست وپنج روز ادامه میدادم ولی بعدش کم می آوردم.
هردفعه باز به متوسل میشدمو وشروع میکردم ولی بازم ….. نگرانم برای خودم و اعمالم که فضیلت های این ماه مبارک رو از دست میدم.
احساس میکنم که مدام در حال قطع و وصل به خدا هستم. چیکارکنم که وصل شدنم مداومت داشته باشه؟؟؟؟
متشکرم
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ2100
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱بنظر میرسد ایشان از نسخه ی خاصی به جهت تولید نشاط بندگی استفاده کرده اند که آثارش را مشاهده نکرده اند! شکی نیست که آثار نسخ ثقلین در تمام ارکان وجودی آدمی خود را به نمایش میگذارد، برای فهم بهتر موضوع بهتر است نوع نسخه و نحوه عمل به آن را بیان فرموده تا نظر حقیر بیان شود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.