به طور کلی برای رفتن به اعتکاف چه مسائلی را باید رعایت کرد؟

5

سوال1983 :
#تکمله_سوال1981
به طور کلی برای رفتن به اعتکاف چه مسائلی را باید رعایت کرد؟
(مثل اینکه برای حج صحیح باید خمس مال را پرداخت و…)
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ1983
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🌷🔅🌱مدیریت اموراتی که انجام اعتکاف مانع انجام و تحقق واجبات نشود!
🌷🔅🌱نبایستی امر اعتکاف سدّ انجام اجبات الهی شود!
🌷🔅🌱برنامه ریزی وعده ها و تعهدات
🌷🔅🌱برنامه ریزی امورات و رفع نیاز های خانه و خانواده در ایامی که در اعتکاف خواهد بود!
🌷🔅🌱توبه و استغفار که رنگ اعتکاف را رنگین تر نماید!
🍀
🌸🔅🌱سامان بخشی نیازهای خانواده و افراد تحت تکلف او در غیاب او در ایام اعتکاف!
🌸🔅🌱رفع نیاز و خواست های مراجعان و طلبکاران و زیر دستان قبل از اعتکاف!
🌸🔅🌱مرور و تطهیر و تنظیم نیت اعتکاف و راهبردی نمودن آن!
🌸🔅🌱تلاش و عزم و طلب تولدی نو و بدیع در سرانجام اعتکاف
🌸🔅🌱ترسیم غار حرای محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در فضای معنور اعتکاف
🌸🔅🌱عزم جدی برای تغییر رفتار جسمانی و روحانی و فکری

⚡️⚡️🌱⚡️⚡️… در حال تکمیل شدن….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.