تصمیم میگیریم کار خوب انجام بدیم این کار خوب رو خدا یاد ما میندازه؟

9

سوال2163 :
تصمیم میگیریم کار خوب انجام بدیم این کار خوب رو خدا یاد ما میندازه؟
🌸🔆🌷بسم الله الرحمن الرحیم🌷🔆🌸
#پاسخ۲۱۶۳
🍀🔅🌷علیکم السلام🌷🔅🍀
🌷🔅🌱تمام کارهای خوب را خدا به دل ما می اندازد و ما را به انجامش تشویق مینماید و در صورت عمل به آن برایمان پاداش تعیین فرموده.
🌸خدا به ما دستور داده تا امر به معروف و نهی از منکر کنیم و خودش در دعوت به خوبی ها از همه پیشتاز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.