تفاوت بین دعا و نیت چیست؟

28

سوال 1508:
#فرق بین دعا و نیت چیه
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1508
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱معمولا زمانی از تفاوت دو موضوع صحبت میشود که آن دو در ردیف و یا در مقابل هم باشند! اگر بخواهیم فرق بین دعا و نیت را بیان کنیم، تفاوتشان مثل تفاوت بین انار و روشنایی است!
🔆🔅🌱هیچ دعایی بدون نیت نیست، نیت، روح و جان هر دعایی است، هر چه نیت صادقه باشد پرواز دعا بلند و بالاتر خواهد بود و لازمه ی هر نیت صادقه قلب سلیم است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.