تفاوت وجود و ماهیت چیست؟

29

سوال1690 :
تفاوت وجود و ماهیت چیست؟
🌸🔆❄️بسم الله الرحمن الرحیم❄️🔆🌸
#پاسخ1690
🍀🔅🌟سلام علیکم🌟🔅🍀
🌻🍀🌱🌱🍀🌻
🔆🔅🌱وجود، نفس مشیّت و «وجود هر شیء» اراده ی الهی بر ایجاد موجود، و ماهیت، شامل شدن تقدیر الهی در ایجاد موجود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.